1. Základní údaje

     Dodavatel:

            MgA. Lucie Masnerová

            Koželuhy 82, Čáslav

            DIČ: 8256050858

            Email: info@katarze.net

           

 

2. Nákup a objednávka zboží

Ceny zboží jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky. Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami. Zákazník po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

 

3. Platba a doprava zboží

  Platba je možná následujícími způsoby:

-          dobírkou

-          hotově

 

  Doprava  je možná následujícími způsoby:

- Zasláním Českou poštou

- osobní převzetí

 

 K expedici zboží dochází obvykle v den objednávky či následující den, ne později než čtvrtý den po objednání. O předpokládaném datu doručení zásilky je zákazník informován emailem nebo telefonicky.

 

4. Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů, týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním pro účely objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek či k informování o novinkách na webu www.katarze.net

 

5. Vrácení zboží 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne,  nepoškozené zboží, bez známek užívání, opotřebení a v původním obalu  pošle zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ve vrácené zásilce musí být se zbožím kopie účtenky. Náklady na transport zboží nese zákazník. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodním příkazem na účet zákazníka.

 

6. Reklamace

Reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Při převzetí zásilky si řádně zkontrolujte neporušení balíku, popř. reklamujte přímo přepravci. Na poškození přepravou se nevztahuje záruka. O reklamaci nás informujte  e-mailem nebo  telefonicky a neprodleně nám odešlete zásilku zpět s kopií účtenky prodaného zboží. O reklamaci bude rozhodnuto ihned bez zbytečného odkladu. Po posouzení oprávněnosti reklamace na naší straně Vám zašleme vyjádření a pokud bude reklamace oprávněná, zašleme Vám zpět buď zboží nové, opravené nebo Vám zašleme zpět Vaše peníze.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, který obsahuje popis vady a kopii účtenky. 

 

7. Doprava reklamovaného zboží a reklamační lhůta

Reklamované zboží pošle zákazník  zpět na adresu (Katarze, Oblouková 683/15, Praha 10, 101 00) na vlastní náklady. Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace Vám bude vrácena částka za transport reklamovaného zboží.

Reklamaci je povinen obchod Katarze.net vyřídit do 30 dnů. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím.

 

8. Zrušení objednávky dodavatelem

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

- zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně)

- neproběhla platba za zboží

- objednávka je falešná

O zrušení objednávky je zákazník informován.

 

9. Závěrečná ustanovení

Provozovatel portálu Katarze.net a dodavatel si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.


NÁKUPNÍ KOŠ > 0 KS ZA 0,- KČ